Tag Archives: اتوماسیون

مدیریت مرکز داده، ۳ لایه در نرم افزار

Mahmoud Sajjadi/ دی ۲۳, ۱۳۹۶/ فناوری, مرکز داده/ 0 comments

مراکز داده شما چگونه کار می کنند؟ سیستم های بسیار کمی تمام داده ها از نظارت بر تجهیزات فناوری اطلاعات و زیرساخت فناوری اطلاعات را به یک تصویر کامل و جامع از نحوه عملکرد همه مراکز داده تبدیل و یکپارچه می کنند. یک رویکرد سه لایه: نظارت، تجزیه و تحلیل، خودکار کردن مدیریت مرکز داده نیاز به سه لایه دارد. ابتدا، جزئیات و فعالیت ها را در تمام سیستم ها

Read More