Category Archives: مهارت های حرفه ای

اشتباهات زبان بدن که شما را از پیشرفت شغلی باز می دارد

Mahmoud Sajjadi/ بهمن ۳۰, ۱۳۹۶/ رشد شخصی, مهارت های حرفه ای/ 0 comments

تصور کنید کارمند بامسئولیت و منضبطی هستید و تمام روزهای هفته را به سرکار می روید، پس انتظار دارید بالاخره یک روز ارتقای شغلی پیدا کنید. تمام وظایفی که به شما محول می شود را بیشتر از حد انتظار مدیرتان انجام می دهید و حتی یک ربع زودتر از شروع شیفت کاری در محل کار حاضر می شوید؛ اما آیا می دانید برخی اشتباهات زبان بدن سبب می شود از

Read More

برند شخصی و هویت آنلاین

Mahmoud Sajjadi/ دی ۱۷, ۱۳۹۶/ رشد شخصی, مهارت های حرفه ای/ 0 comments

برند شخصی مفهومی نسبتا جدید می باشد که اولین بار در سال ۱۹۹۷ توسط تام پیترز در قالب مقاله ای با عنوان برندی که شما نامیده می شوید مطرح گردید. در این مقاله تام پیترز مفهوم شرکت من را مطرح نمود, شرکتی که در آن هرکس مدیر خودش در نظر گرفته می شود و مهمترین کار او در این شرکت این است که بازاریاب ارشد برای برند شخصی خود باشد. پیترز معتقد است، یک برند شخصی می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی در نظر گرفته شود که به فرد کمک کند تا به اهداف شخصی اش دست پیدا نماید.

مهارت های نرم، قوانین طلایی موفقیت، خودتان را ارتقا دهید

Mahmoud Sajjadi/ دی ۱۶, ۱۳۹۶/ رشد شخصی, مهارت های حرفه ای/ 0 comments

در این مقاله خلاصه ای از فصل “مهارت های نرم، از هر عقیده ای استفاده کنید” از کتاب “خودتان را ارتقا دهید” نوشته “دن شابل” خواهم آورد. این خلاصه با توجه به برداشت شخصی خودم از کتاب مذکور است.