معرفی

من سید محمود سجادی هستم

تحصیلات

مهندسی برق گرایش کنترل

علایق کاری

هم اکنون مشغول کار در زمینه فناوری اطلاعات، به خصوص مراکز داده هستم.

سرگرمی

 

info at mahmoudsajjadi.ir